Mỹ Thới đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa theo hướng thông minh và phát triển bền vững

14/05/2020 - 04:52

 - Những năm gần đây, bộ mặt đô thị phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên, An Giang) và khu vực ven đô có nhiều khởi sắc: tỷ lệ hộ khá, giàu tăng; không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm đáng kể, hệ thống cầu, đường được chỉnh trang, nâng cấp... Không dừng lại ở đó, định hướng đến 2025, phường phấn đấu phát triển theo hướng thông minh, hiện đại.

A A

Dấu ấn của sự đồng lòng

Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ phường Mỹ Thới nhiệm kỳ 2015-2020 có chủ đề “Tiếp tục đổi mới và phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động sáng tạo và xây dựng phường Mỹ Thới phát triển vững chắc, toàn diện”. Nhiều chủ trương, chính sách được áp dụng, liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cung cấp điện, nước sạch, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng đô thị văn minh, an sinh xã hội, chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, sắp xếp tinh gọn bộ máy… Xen kẽ thuận lợi là hàng loạt khó khăn, như: giông lốc, sạt lở, dịch bệnh trên người, gia súc, giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định…

Nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trên tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, phường Mỹ Thới vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng có nhiều tiến bộ, góp phần thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Qua 5 năm, Đảng ủy phường Mỹ Thới đã lãnh đạo thực hiện 2 khâu đột phá. Đó là tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa trong xây dựng cầu đường giao thông nông thôn; đa dạng hóa các loại hình sản xuất - kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, phường đã tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Sau 5 năm, có 38 công trình do ngân sách đầu tư (tổng kinh phí 46 tỷ đồng), vận động nhân dân đóng góp xây dựng 35 công trình, với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. Thực hiện đề án xây dựng và nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng, cung cấp điện và nước sạch cho 100% hộ dân, 100% hộ có điện kế sinh hoạt; 39/43 tuyến đường được gắn camera an ninh.

Phường đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã tạo bước đột phá mạnh mẽ, thu hẹp diện tích trồng lúa thường, tăng diện tích lúa chất lượng cao (chiếm 95% so đầu nhiệm kỳ), đặc biệt mở rộng diện tích trồng lúa Nhật xuất khẩu lên đến 500ha và cây màu đem lại giá trị kinh tế cao.

Khai thác lợi thế và nguồn lực để phát triển

Theo Đảng ủy phường Mỹ Thới, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2015 là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt, khai thác lợi thế và các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, xây dựng và phát triển phường Mỹ Thới theo hướng thông minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Từ đó, 4 khâu đột phá được xác định là: xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt đủ bản lĩnh, có tâm, có tầm, gắn bó mật thiết với nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; tích cực thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường theo hướng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, tạo sự hài lòng trong dân; tích cực huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo tiền đề tốt thu hút và triển khai thành công các dự án phát triển đô thị trên địa bàn.

Để làm được các vấn đề trên, phường Mỹ Thới sẽ tận dụng lợi thế sẵn có để khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư, mở rộng sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành đường tránh thành phố; hỗ trợ các doanh nghiệp tạo quỹ đất, triển khai thực hiện các dự án đã đăng ký đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật gắn với thị trường tiêu thụ. Phát triển nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Duy trì và nâng chất các tiêu chuẩn, tiêu chí phường văn minh đô thị và kế hoạch phát triển đô thị phường Mỹ Thới.

Điểm thuận lợi của phường Mỹ Thới là diện tích đất nông nghiệp còn nhiều, nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án phát triển đô thị phủ kín diện tích đất đến đường tránh thành phố. Giai đoạn 5 năm tới, sự hình thành đường tránh và các dự án kết nối sẽ tạo “đòn bẩy” để phường phát triển theo hướng mở rộng không gian đô thị, xây dựng đô thị thông minh và phát triển thương mại - dịch vụ, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái. Từ đó, có thể biến khát vọng, tầm nhìn hôm nay trở thành hiện thực cho mai sau!

GIA KHÁNH