Nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp

16/07/2019 - 17:44

 - Chiều 15-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký Quy chế phối hợp hoạt động, giai đoạn 2019-2023.

A A

Theo đó, 2 đơn vị  sẽ phối hợp lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các cấp công đoàn trực thuộc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Đồng thời, thực hiện các kế hoạch, giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có vị trí then chốt trong nền kinh tế của tỉnh…

Qua đó, góp phần nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

MỸ HẠNH