Tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường

08/10/2019 - 17:48

 - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ các chương trình, kế hoạch trọng tâm được bộ và tỉnh giao; hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2019 trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

A A

Tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, khai thác đất mặt trái phép, lấn chiếm đất công, đất bãi bồi

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng hoàn thiện thể chế của ngành tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần tăng cường cải cách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường. Triển khai các quy hoạch ngành được duyệt để từng bước đưa việc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giám đốc Sở TN&MT Trần Đặng Đức cho biết, sở chủ động phối hợp các ngành, địa phương để giải quyết những vấn đề phát sinh, nhất là công tác hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tiếp cận đất đai để triển khai dự án đầu tư được đặc biệt quan tâm, kịp thời nắm bắt thông tin, gặp gỡ DN, để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành tiếp tục có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho DN (không có hồ sơ trễ hạn), giảm tỷ lệ trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính cho hộ gia đình, cá nhân (còn 0,2%).

Hoạt động thanh, kiểm tra được triển khai hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. 9 tháng của năm 2019, toàn ngành đã triển khai 387 cuộc thanh tra, kiểm tra về TN&MT (lĩnh vực đất đai 48 cuộc, khoáng sản 208 cuộc, môi trường 109 cuộc, tài nguyên nước 22 cuộc) với tổng số 2.545 tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Qua kiểm tra, đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 185 trường hợp (sở xử lý 4 trường hợp, cấp huyện xử lý 181 trường hợp) với số tiền 1.480,37 triệu đồng. Cụ thể, lĩnh vực khoáng sản xử phạt 117 trường hợp với số tiền 736,72 triệu đồng đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép và vận chuyển khoáng sản không có hóa đơn; khai thác đất mặt trái phép, khai thác khoáng sản (đá) vượt công suất quy định. Lĩnh vực đất đai xử phạt 45 trường hợp với số tiền 560,75 triệu đồng đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, chiếm đất, cho thuê đất, cho thuê tài sản gắn liền với đất. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 23 trường hợp với số tiền 182,9 triệu đồng… Toàn ngành tiếp 707 lượt công dân đến trực tiếp thắc mắc (tại Sở TN&MT tiếp 64 lượt, cấp huyện tiếp 643 lượt), không có phát sinh lượt đông người. Nội dung tập trung: khiếu nại và tranh chấp đất đai, liên hệ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ khiếu nại, tranh chấp đất đai; phản ánh ô nhiễm môi trường... Qua đó, đã giải thích hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 91 lượt.

Chánh Thanh tra Sở TN&MT Trần Văn Hải cho biết, từ đầu năm đến nay nổi lên tình trạng khai thác đất mặt trái phép tại địa bàn các xã: An Thạnh Trung, Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ (Chợ Mới). Tình trạng lợi dụng nạo vét ao hầm để lấy cát tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), tình trạng khai thác cát sông trái phép ở xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp (Chợ Mới) và khu vực giáp ranh Campuchia ở địa bàn huyện An Phú, TX. Tân Châu… Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong khai thác đất mặt, khai thác cát trái phép ở một số nơi.

Giám đốc Sở TN&MT Trần Đặng Đức yêu cầu lãnh đạo các phòng TN&MT tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Trong lĩnh vực đất đai, tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, chiếm đất, khai thác đất mặt trái phép, lấn chiếm đất công, đất bãi bồi… Trong lĩnh vực khoáng sản, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát sông, cát núi, đặc biệt ở các địa bàn: Chợ Mới, Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, TX. Tân Châu, TP. Long Xuyên. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các vi phạm trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ phát sinh tiếng ồn gây bức xúc cộng đồng dân cư, vi phạm bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi chim yến, các hoạt động sản xuất - kinh doanh có xả thải gây ô nhiễm môi trường…

Bài, ảnh: HỮU HUYNH