Thoại Giang xây dựng xã nông thôn mới thông minh

08/12/2022 - 07:08

 - Xã Thoại Giang (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đang từng bước xây dựng nông thôn mới (NTM) thông minh, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng NTM hiệu quả và bền vững.

A A

Xã Thoại Giang được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016 và đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Thực hiện xây dựng NTM nâng cao theo Quyết định 1005/QĐ-UBND, ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh, xã Thoại Giang đã đạt 19/19 tiêu chí và 35/35 chỉ tiêu NTM nâng cao; cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. 

Giai đoạn 2021-2025, địa phương triển khai Quyết định 1260/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025. Đến nay, tất cả các ấp trên địa bàn xã có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng viễn thông, Internet.

Tính đến ngày 1/11/2022, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 69,62%. Xã có 1 điểm bưu điện văn hóa với diện tích 332,4m2 đặt tại ấp Trung Bình, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính tại địa phương.

Thực hiện xã NTM thông minh (theo Công văn 1021/THH-DVCNTT, ngày 31/7/2020 của Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) về hướng dẫn mô hình thí điểm xây dựng xã thông minh), UBND xã Thoại Giang đã chủ động xây dựng Kế hoạch 553/KH-UBND, ngày 7/7/2022 về xây dựng xã thông minh trên địa bàn.

Qua rà soát, đánh giá 6 nhóm tiêu chí gồm 26 chỉ tiêu: Chính quyền xã thông minh, giao tiếp người dân, du lịch, dịch vụ xã hội và quảng bá - thương hiệu. UBND xã đánh giá đạt 8/26 chỉ tiêu và chưa đạt 18/26 chỉ tiêu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thoại Giang Lê Hiền Hòa cho biết: “Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với xã Thoại Giang về xây dựng NTM thông minh (tháng 3/2022). Qua hơn 6 tháng triển khai, các nội dung về chính quyền xã thông minh đang được thực hiện tốt. Cụ thể, hệ thống đường truyền Internet của xã được nhà mạng VNPT và Viettel nâng cấp nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số. Địa phương đã lắp đặt 16 camera giám sát an ninh trật tự tại những khu vực trọng điểm của xã, cơ quan xã, các trường học nhằm đảm bảo tình hình an ninh nông thôn và cơ quan, đơn vị; các hộ kinh doanh và gia đình tự trang bị 117 camera”.

Hiện, xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT - IOffice) của tỉnh, văn bản được liên thông 3 cấp, 100% văn bản đi được đưa lên môi trường mạng và ký số theo quy định, 100% văn bản đến được tiếp nhận, phân bổ và xử lý theo quy định. Cán bộ, công chức xã thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin trong công việc, giao tiếp với người dân thông qua các phương tiện truyền thông số, mạng xã hội. Mỗi cán bộ, công chức xã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng công nghệ số phục vụ hoạt động chỉ đạo, quản lý của UBND xã và không ngừng trau dồi kỹ năng số.

Hướng đến xã NTM thông minh, UBND xã Thoại Giang chỉ đạo 4 ấp trên địa bàn thành lập nhóm Zalo kết nối với tất cả người dân trên địa bàn ấp để trao đổi thông tin cần thiết. Bên cạnh, mỗi tổ chức chính trị - xã hội đều tạo nhóm Zalo để kết nối với từng đoàn viên, hội viên trong xã. Trên địa bàn xã có 2 sản phẩm (nấm linh chi và đông trùng hạ thảo) của hộ ông Nguyễn Hùng Sinh (ngụ ấp Bắc Thạnh) được đăng bán trên Zalo, Facebook, trang OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh.

Cũng theo ông Lê Hiền Hòa, căn cứ nội dung, chương trình mục tiêu xây dựng NTM nâng cao của huyện, UBND xã đề ra mục tiêu, kế hoạch và lộ trình thực hiện chuyển đổi số phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Trong triển khai thực hiện kế hoạch có sự theo dõi, đánh giá mức độ, hiệu quả, từ đó kịp thời kiến nghị điều chỉnh, đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin triển khai các nền tảng, ứng dụng trong hoạt động chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã - hội. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng và người dân.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm, xã Thoại Giang là đơn vị đầu tiên của huyện đăng ký tham gia xây dựng xã NTM thông minh. Các danh mục triển khai được xây dựng trên nền tảng cơ bản của lộ trình chuyển đổi số của huyện. Yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn, UBND xã Thoại Giang phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông An Giang tiếp tục hoàn chỉnh các danh mục đầu tư NTM thông minh và đảm bảo triển khai đúng tiến độ. Xã Thoại Giang là đơn vị kiểu mẫu để triển khai cho các đơn vị còn lại của huyện trong năm 2023.

 PHƯƠNG LAN

 

nong-nghiep-an-giang