Thoại Sơn: Trao huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên cao niên tuổi Đảng

22/08/2019 - 05:28

 - Huyện ủy Thoại Sơn vừa tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên cao tuổi Đảng. Theo đó, 1 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 nhận huy hiệu 45 năm, 10 nhận huy hiệu 40 năm và 7 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

A A

Đồng chí Nguyễn Thành Đô, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên cao niên tuổi Đảng. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu gương, phát huy bản lĩnh cách mạng, cống hiến kinh nghiệm và trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cùng địa phương  xây dựng Đảng bộ trong sạch, vũng mạnh, quê hương giàu đẹp.

N.R