TPHCM: Thuế truy thu qua thanh, kiểm tra tăng hơn 70%

15/01/2020 - 08:58

Số tiền thuế truy thu cho ngân sách nhà nước qua công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế TPHCM trong năm 2019 tăng rất cao, với hơn 70% so với năm trước.

A A

Doanh nghiệp giao dịch tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh Thu Hòa

Theo Cục Thuế TPHCM, trong năm 2019, đơn vị này đã thực hiện thanh, kiểm tra tại 22.284 doanh nghiệp, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018; tổng số thuế truy thu, phạt là 8.428 tỷ đồng, tăng 71,3% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, qua công tác thanh, kiểm tra, Cục Thuế TPHCM giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 587 tỷ đồng, giảm lỗ 16.269 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6.726 tỷ đồng, tăng 86,63% so với cùng kỳ.

Trong đó, có 110.065 hồ sơ kê khai thuế được kiểm tra tại cơ quan Thuế, tổng số thuế điều chỉnh kê khai bổ sung là 40,6 tỷ đồng; Kiểm tra 21.468 lượt tại doanh nghiệp, với tổng số thuế truy thu, phạt và truy hoàn  7.141,5 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,5 lần so với năm trước; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 465,5 tỷ; giảm lỗ 11.646,3 tỷ; không hoàn 326 tỷ.

Công tác thanh tra thuế thực hiện 816 lượt, tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt là 1.246 tỷ đồng, giảm lỗ 4.539 tỷ, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 116 tỷ đồng.

Theo Hải Quan