Triển khai chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

01/10/2019 - 07:35

 - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa chỉ đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH), các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

A A

Theo đó, BHXH tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện hàng năm và các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp…) thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, BHXH 1 lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động. Ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, bưu điện; xây dựng kế hoạch chi tiết từng năm để đạt được chỉ tiêu thanh toán qua tài khoản cá nhân.

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Bưu điện tỉnh hướng dẫn nhân viên chi trả trực tiếp vận động phát triển người nhận các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH chuyển sang hưởng qua tài khoản ATM.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM).

 Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đến năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang chỉ đạo các ngân hàng thương mại đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp hợp lý mạng lưới ATM, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ mở tài khoản, thẻ ATM cho người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, TCTN. Định kỳ, vào đầu mỗi năm các ngân hàng hỗ trợ cung cấp thông tin về số lượng máy ATM hiện có trên từng địa bàn để làm cơ sở tư vấn cho người hưởng.

Chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, tiện ích cho người hưởng. Đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải tiến, đổi mới chất lượng quản lý và chi trả, thanh toán các chế độ BHXH cho người hưởng.

An Giang quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2020 đạt 40%, năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

HẠNH CHÂU