UBND tỉnh An Giang yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19

16/10/2021 - 20:11

 - Ngày 16-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Công văn 1173/UBND-KGVX về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

A A

Ngày 14-10-2021, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn 1158/UBND-KGVX về phê duyệt đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 10;  Sở Y tế đã phân bổ số lượng vaccine và đã chuyển đến các đơn vị để triển khai tiêm cho các đối tượng. Do số lượng vaccine được phân bổ về tỉnh trong tháng 10-2021 khá lớn, để đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine trong tỉnh nhằm sớm khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban,  ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xem công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong giai đoạn hiện nay; chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin ngay sau khi tiếp nhận, đặc biệt đối với số lượng vaccine vừa được phân bổ trong đợt 10 này, công tác tổ chức tiêm chủng phải được triển khai ngay kể từ ngày 16/10/2021 cho đến khi hết số lượng được phân bổ.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia hỗ trợ cho công tác tiêm vaccine đảm bảo tiêm nhanh, an toàn và nhập dữ liệu đồng bộ.

3. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng chậm triển khai công tác tiêm chủng, giao Sở Y tế chủ động điều chuyển vaccine cho địa phương khác có tiến độ tiêm chủng nhanh hơn và Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo quy định.

HỮU HUYNH