Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nguyên lãnh đạo, nguyên đại biểu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nguyên lãnh đạo, nguyên đại biểu Quốc hội