5 trường hợp BHYT được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

5 trường hợp BHYT được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh