Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ