Xét tuyển khối C ngành kỹ thuật, kiến trúc không thi vẽ: Lo cho chất lượng nhân lực

Xét tuyển khối C ngành kỹ thuật, kiến trúc không thi vẽ: Lo cho chất lượng nhân lực