Nâng chất đời sống văn hóa cơ sở

15/05/2018 - 06:32

 - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH)” đã phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng xây dựng các thiết chế VH, nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc ở cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Ban Chỉ đạo phong trào còn thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót và đề xuất những giải pháp để các hoạt động VH - xã hội ở địa phương đi vào thực chất và đạt được hiệu quả thiết thực.

A A

Triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, năm qua BCĐ các cấp đã phối hợp các ngành liên quan làm tốt 5 nội dung chính gồm: đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; thực hiện nếp sống VH, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường VH; xây dựng các thiết chế VH, thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh.

Cụ thể, các ngành đã giúp người dân chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa bằng cách chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình nuôi bò vỗ béo, trồng nấm bào ngư, đẩy mạnh khuyến công, phát triển nghề truyền thống nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, làm tăng hộ khá, giàu, giảm số hộ nghèo và cận nghèo.

Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, nơi công cộng, xây dựng quy ước khóm, ấp VH, ứng xử lịch sự trong giao tiếp được thực hiện tốt. Tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, người dân sống theo pháp luật, mạnh dạn bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Môi trường VH là nội dung trọng tâm của phong trào đã được thực hiện tốt, biểu hiện sinh động là môi trường, cảnh quan nông thôn, khu dân cư ngày càng xanh - sạch - đẹp, nền nếp VH gia đình được chú trọng như: giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên; phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới; phát động các phong trào sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng; thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Các phong trào văn thể góp phần nâng cao đời sống tinh thần

Các phong trào văn thể góp phần nâng cao đời sống tinh thần

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Lên, Phó trưởng Ban thường trực phong trào “TDĐKXDĐSVH”, đời sống VH ở cơ sở, nhất là ở địa bàn nông thôn vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Chẳng hạn, qua kiểm tra, phúc tra phát hiện các gia đình được công nhận gia đình VH có người thân vi phạm tệ nạn xã hội, an ninh trật tự địa phương; các xã được công nhân đạt chuẩn VH nhưng vẫn còn một số tiêu chí chưa đảm bảo, tình trạng học sinh bỏ học gia tăng, đạo đức, lối sống ở một bộ phận người dân sa sút; trộm cắp, mâu thuẫn đánh nhau, gây án tạo bất an cho xã hội.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Lên đề xuất nên mạnh dạn rút lại danh hiệu của các gia đình, địa phương không đạt chuẩn VH để từng bước chữa được căn bệnh thành tích, sát nhập các tiêu chí, danh hiệu VH để các địa phương thực hiện các tiêu chí một cách trọng tâm hơn. Cùng với đó là đẩy nhanh việc lấy ý kiến của các thành viên BCĐ, địa phương để thống nhất đưa đến quyết định của UBND tỉnh về quy định công nhận các danh hiệu VH trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh thay thế cho Quyết định số 16 của UBND tỉnh được ban hành năm 2012.

Môi trường sinh hoạt lành mạnh giúp nâng chất văn hóa ở cơ sở

Môi trường sinh hoạt lành mạnh giúp nâng chất văn hóa ở cơ sở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” đồng tình về những kết quả đạt được như: người dân ngày càng nâng cao nhận thức, thực hiện tiết kiệm, đơn giản trong cưới, tang; quy ước khóm, ấp được xây dựng góp phần hiệu quả vào đảm bảo an ninh trật tự, hội phụ nữ thực hiện hiệu quả phong trào “5 không, 3 sạch”, tương trợ nhau giảm nghèo bền vững. Song, BCĐ các cấp phải mạnh dạn chấn chỉnh những bất cấp, thiếu sót ở cơ sở.

Các địa phương cần xây dựng các thiết chế VH, xây dựng các khu vui chơi cho thanh niên nông thôn, khu vui chơi thể thao cho công nhân đô thị, nâng cao ý thức người dân trong xây dựng lối sống VH lành mạnh, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó là tìm giải pháp giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh bảo hiểm y tế toàn dân, hạn chế học sinh bỏ học, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, giảm tình trạng nghiện ma túy trong thanh, thiếu niên, tạo việc làm phù hợp cho thanh niên nông thôn, hạn chế tình trạng chặt chém ở các điểm, khu du lịch, góp phần xây dựng VH ứng xử đẹp trong du lịch…

Bài, ảnh: NGỌC GIANG