WHO: Lao vẫn là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất

WHO: Lao vẫn là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất