An Giang khôi phục hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa

28/11/2021 - 13:26

 - Sáng 28-11, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải An Giang Nguyễn Phú Tân đã ký Công văn 2690/SGTVT-QLVTPT&NL về việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa theo công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

A A

Xe khách Phương Trang tại bến xe khách Long Xuyên

Căn cứ Thông báo 4166/TB-SYT, ngày 26-11-2021 của Sở Y tế An Giang về việc cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang là cấp độ 2, Sở Giao thông -Vận tải An Giang thông báo đến các tổ chức, đơn vị liên quan khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo Văn bản 2355/SGTVT-PQLVTPT&NL, ngày 24-10-2021 về việc hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các tổ chức, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, đối với cấp độ 1 và cấp độ 2 hoạt động bình thường; cấp độ 3 và cấp độ 4 tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội theo công bố cấp độ dịch COVID-19 của Sở Y tế An Giang.

Sở Giao thông-Vận tải An Giang yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan y tế.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU