Bảo hiểm xã hội An Giang ký kết quy chế, chương trình phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

26/11/2021 - 16:02

 - Sáng 26-11, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến lễ ký kết quy chế, chương trình phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2021-2025.

A A

Bảo hiểm xã hội An Giang ký kết quy chế, chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025 với 6 đơn vị

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội An Giang đã ký kết quy chế, chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025 với 6 đơn vị, gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

Nội dung phối hợp triển khai thực hiện và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về nội dung BHXH, BHYT; tổ chức triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT. Tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về BHXH, BHYT; nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật, cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trong đó, trọng tâm là các nội dung liên quan đến Nghị quyết 28-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số; tuyên truyền các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong mọi tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức để người dân tự giác tham gia và vận động người thân cùng tham gia; vận động hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh khó khăn, học giỏi; mua thẻ BHYT, đóng thẻ BHXH tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đối thoại, hội nghị tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả về BHXH, BHYT và củng cố và duy trì hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU