Bảo hiểm xã hội An Giang triển khai nhiệm vụ năm 2022

17/01/2022 - 14:31

 - Sáng 17-1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022.

A A

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đặng Hồng Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội An Giang đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022. Cụ thể, ngành sẽ tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo triển khai công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); triển khai Đề án hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho nhóm người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi giai đoạn 2021- 2025 và giai đoạn đến năm 2030 từ nguồn ngân sách tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đến cấp xã, phường. Đồng thời, tăng cường truyền thông chính sách BHXH, BHYT, tạo sự lan tỏa về tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, cũng như những tiện ích cài đặt ứng dụng VssID-BHXH, nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu chuyển đổi số của ngành.

Năm 2021, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN trên địa bàn tỉnh tăng so năm trước (BHXH bắt buộc tăng 3.109 người, BHTN tăng 3.430 người); chi khám,  chữa bệnh BHYT kết dư 281,134 tỷ đồng; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số; chi trả cho 94.222/72.041 người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU