Châu Đốc học tập và làm theo Bác với những kết quả thiết thực

10/06/2021 - 05:04

 - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) có nhiều cách làm hay, sáng tạo, với nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

A A

Trao giấy khen của UBND TP. Châu Đốc cho các cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động lãnh, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu thể hiện tính gương mẫu trong học tập và làm theo, xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác phù hợp với vai trò đảm nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục bệnh quan liêu; nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.  Chú trọng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ sở.

Nhờ đó, Đảng bộ TP. Châu Đốc đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh.

Các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm trong sinh hoạt chi bộ với nhiều hình thức. Trong đó, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nộp tại chi bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên làm cơ sở tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc xác định nội dung đột phá tập trung thực hiện đã tạo được phong trào hành động sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền luôn gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác. Theo đó, thành phố duy trì tổ chức đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân phường, xã mỗi năm 2 lần để lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Song song đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Tăng cường hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đã có 13/27 dự án đăng ký được triển khai với số vốn trên 1.053 tỷ đồng. Ban Thường vụ Thành ủy phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu thành phố không còn hộ nghèo vào cuối năm 2019. Việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có nhiều chuyển biến, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân và công việc được nâng lên...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ TP. Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng tổ chức Đảng và đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phát triển KTXH, nâng cao đời sống nhân dân.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, tự giác của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

“Đảng bộ TP. Châu Đốc xem đây là nội dung quan trọng, xuyên suốt, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…” - ông Cao Xuân Bá cho biết.

THU THẢO