Châu Đốc kỳ vọng HĐND nhiệm kỳ mới

22/07/2021 - 06:57

 - “Phấn đấu xây dựng TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội (KTXH) đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, là đô thị du lịch thông minh, phát triển bền vững” là mục tiêu đặt ra của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Châu Đốc. Trong đó, HĐND thành phố có vai trò quan trọng trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

A A

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thành công tốt đẹp. Sau thành công của cuộc bầu cử, cử tri trên địa bàn TP. Châu Đốc đặt nhiều kỳ vọng vào các vị đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp khóa mới sẽ làm tròn vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử, nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND khóa mới sẽ sớm hiện thực hóa lời hứa khi vận động tranh cử.

Bạn Trịnh Trung Toàn (cán bộ Thành đoàn Châu Đốc) chia sẻ: “Là cử tri trẻ, đã được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, với tôi đây là kỳ bầu cử đặc biệt nhất từ trước đến nay. Bởi cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân, song tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn TP. Châu Đốc khá cao. Cử tri trên địa bàn thành phố gửi gắm niềm tin bằng những lá phiếu và kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện lời hứa với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri thành phố với Quốc hội và HĐND các cấp”.

Các đại biểu HĐND TP. Châu Đốc khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp lần thứ I

Để khởi đầu cho nhiệm kỳ mới, HĐND TP. Châu Đốc đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, mở đầu hoạt động chính thức đầu tiên của HĐND và chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND thành phố khóa XI đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

Ban hành các nghị quyết về chính sách phát triển KTXH, an sinh xã hội đúng pháp luật, cụ thể hóa và đảm bảo sự lãnh đạo của Thành ủy, phù hợp với thực tiễn, phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, thúc đẩy KTXH phát triển; công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chất vấn và trả lời chất vấn, giải quyết đề xuất, kiến nghị của cử tri có nhiều đổi mới, tiến bộ.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân góp phần gắn kết mối quan hệ giữa đại biểu HĐND và cử tri; các vị đại biểu HĐND thành phố sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri, góp phần củng cố niềm tin, tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất, sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Lâm Quang Thi yêu cầu: “Nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm vụ đặt ra của HĐND và UBND thành phố phải chủ động đề xuất các giải pháp hiệu quả cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố đề ra, đặc biệt tập trung vào 3 khâu đột phá, 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thảo luận, quyết định và ban hành các chương trình công tác, nghị quyết; hoàn thiện các chính sách phát triển ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới”.

Chủ động trong lãnh, chỉ đạo, quyết tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo điều hành, trọng tâm là: “Phấn đấu xây dựng TP. Châu Đốc có kết cấu hạ tầng KTXH đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, đô thị du lịch thông minh, phát triển bền vững” gắn với bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững mối quan hệ hữu nghị với huyện bạn của Campuchia.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo, trước mắt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, HĐND thành phố khóa XII tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, tỉnh và thành phố về thực hiện “mục tiêu kép”, triển khai toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển KTXH năm 2021 gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đổi mới toàn diện hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp đảm bảo thực hiện tốt Luật Chính quyền địa phương và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân; nâng cao chất lượng các kỳ họp, trong lãnh, chỉ đạo điều hành, ban hành các nghị quyết, các văn bản... đảm bảo tính sát thực, khả thi, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn và chiến lược phát triển bền vững của địa phương…

HĐND TP. Châu Đốc khóa XII sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri; đôn đốc, thường xuyên giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tuyên truyền và động viên nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND thành phố, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố trong thời gian tới. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong phản biện xã hội, tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra… xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố.

THU THẢO

 

Liên kết hữu ích