Châu Đốc tập trung phát triển hạ tầng giao thông phục vụ du lịch

07/06/2021 - 05:20

 - Theo UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang), để phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ và du lịch (DL), thời gian qua, địa phương đã tăng cường công tác mời gọi đầu tư. Nhờ đó, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư theo hướng hoàn chỉnh, các tuyến đường giao thông đến các điểm DL được nâng cấp, mở rộng, điển hình, như: đường Tân lộ Kiều Lương, nâng cấp đường lên đỉnh núi Sam, tuyến đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông…

A A

Châu Đốc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia - khu vực Bà ngự trên đỉnh núi Sam

Tập trung, ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phát triển Châu Đốc trở thành đô thị DL thông minh, trong đó, tiến hành triển khai các danh mục dự án phát triển hạ tầng DL, gồm: xây dựng bến tàu phục vụ DL TP. Châu Đốc; công viên văn hóa núi Sam; câng cấp, cải tạo công viên cây xanh 30-4; tuyến đường vòng công viên văn hóa núi Sam kết hợp bãi đậu xe; Trung tâm Hội nghị TP. Châu Đốc và dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia - khu vực Bà Chúa Xứ ngự trên đỉnh núi Sam...

THU THẢO