Dịch COVID-19 giảm, An Giang hạ xuống cấp độ 2

27/11/2021 - 09:37

 - Sáng 27-11, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, đã ký Thông báo 4166/TB-SYT cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

A A

Test nhanh COVID-19

Căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của các địa phương, cấp độ dịch của tỉnh An Giang đã hạ xuống là cấp 2-nguy cơ trung bình,  tương ứng với màu vàng.

Đối với cấp huyện: 

-   Cấp độ 1- nguy cơ thấp (bình thường mới), tương ứng với màu xanh, 4 đơn vị: TP. Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Châu Phú, Phú Tân. 

-   Cấp độ 2, tương ứng với màu vàng 3 đơn vị: TX. Tân Châu, huyện Chợ Mới, Tri Tôn.

-   Cấp độ 3- nguy cơ cao, tương ứng với màu cam,  2 đơn vị: huyện An Phú, Châu Thành. 

-   Cấp độ 4- cấp nguy cơ rất cao,  tương ứng với màu đỏ,  2 đơn vị: TP. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên.

Cấp xã:

Cấp độ 1, gồm: 71 đơn vị; cấp độ 2, gồm: 39 đơn vị; cấp độ 3, gồm: 34 đơn vị; cấp độ, 4 gồm: 12 đơn vị.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU