Diễn tập chiến đấu phòng thủ khu vực thị trấn An Châu năm 2022

06/07/2022 - 11:12

 - Ngày 5/7, Ban Chỉ đạo diễn tập thị trấn An Châu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ khu vực năm 2022.

A A

Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ thị trấn An Châu năm 2022 chia thành 3 giai đoạn, gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, xử trí tình huống phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực; tổ chức chuẩn bị phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực; thực hành phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực.

L.H