Hội Nông dân tỉnh An Giang chú trọng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

01/07/2022 - 15:38

Sáng 1-7, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (khóa IX), nhằm bổ sung quy chế làm việc nhiệm kỳ 2023-2028, bầu bổ sung kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời, tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm.

A A

Hội Nông dân tỉnh An Giang ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Quốc tế GIA

Hội Nông dân tỉnh An Giang ký kế hoạch phối hợp hoạt động với Liên minh Hợp tác xã

Phát biểu tại buổi họp, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam đánh giá cao những kết quả đạt được được hội nông dân các cấp và các hội viện nông dân nòng cốt đã có những sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động hội cơ sở. Đồng thời, đồng chí Võ Nguyên Nam mong muốn những tháng còn lại hội nông dân các cấp quan tâm hơn đến các phong trào nông dân ở cơ sở, tổ chức xây dựng hiệu quả các tổ hợp tác, hợp tác xã, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp nhằm tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương…

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Quốc tế GIA (Đồng Tháp) về việc liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo theo chuỗi giá trị giữa hợp tác xã nông nghiệp với doanh nghiệp, ký kế hoạch phối hợp hoạt động với Liên minh Hợp tác xã về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022-2023.

Tin, ảnh: TRÚC PHA