Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

13/08/2019 - 07:21

 - Ngày 12-8, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Học viện Hành chính Quốc gia (cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính, khóa 13.

A A

Lớp học có 75 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Trong thời gian 2 tháng, học viên sẽ được trang bị, cập nhật những kiến thức mới về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ. Lớp học còn nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ, để thực hiện hiệu quả công cuộc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Đồng thời, giúp học viên nâng cao trình độ, khả năng lãnh đạo, quản lý để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

HỮU HUYNH