Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

06/10/2020 - 18:29

Theo thông báo của Công ty Thủy điện Tuyên Quang, mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang lúc 7 giờ ngày 6-10 ở mức 119,78 m, nhà máy đang chạy tối đa ba tổ máy phát điện.

A A

Với lưu lượng nước về như hiện nay, vào cuối ngày, mức nước sẽ vượt cao trình dâng bình thường 120 mét. Nhằm giữ mực nước hồ không vượt quá cao trình 120,5 m theo quy định và để chủ động bảo đảm an toàn cho hồ thuỷ điện, bắt đầu từ 17 giờ ngày 6-10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở cửa xả đáy tại hồ thủy điện Tuyên Quang 

Thủy điện Tuyên Quang sẽ mở cửa xả lũ, với tổng lưu lượng nước xả (qua máy và qua tràn) khoảng 900 m3/s, mực nước hạ lưu lớn nhất sau công trình là 51,30 m. 

Để bảo đảm an toàn về tài sản, tính mạng của nhân dân khi hồ thủy điện Tuyên Quang xả nước, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các huyện, thành phố thông báo đến các xã, phường ven sông để thông báo nhân dân địa phương, các chủ đầu tư và các đơn vị có công trình đang thi công trên sông; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy… tại khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang biết để sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, tỉnh Tuyên Quang đã thông báo kế hoạch xả nước để nhân dân biết, chủ động sản xuất, phòng tránh thiệt hại.

Theo HẢI CHUNG (Nhân Dân)