Nhiều phần việc trong Tết quân - dân huyện Tri Tôn

23/01/2022 - 10:40

 - Chiều 22-1, Ban Chỉ đạo Tết quân – dân huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ tổng kết các hoạt động năm 2022.

A A

“Tết quân – dân” năm nay ở huyện Tri Tôn chủ đề “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, xã Tân Tuyến được chọn làm nơi tổ chức (từ ngày 17 đến 22-1-2022), với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Cụ thể: Phát quang, vệ sinh 9km Tỉnh lộ 943; phối hợp Bệnh xá Quân y khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 100 lượt người; thăm, tặng quà, tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 300 ảnh Bác Hồ cho lực lượng dân quân thường trực, gia đình chính sách, hộ nghèo và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động gần 200 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động, “Tết quân – dân” góp phần nâng cao ý thức nhân dân trong việc chấp hành pháp luật; giữ gìn vệ sinh môi trường, trực tiếp phục vụ sinh hoạt đời sống của nhân dân. Đồng thời, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết Quân - dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

G.K