Phát động phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ biên giới” giai đoạn 2021-2023

15/04/2021 - 07:37

 - Để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng biên phòng và hải quan ở khu vực biên giới với các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn An Giang và tuổi trẻ địa phương nơi các đơn vị đóng quân, Tỉnh đoàn vừa phát động phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ biên giới” giai đoạn 2021-2023.

A A

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên làm chủ biên giới” giai đoạn 2019-2021

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Thị Thủy Tiên, đối tượng tham gia thi đua là CBCS trong tuổi thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang, hải quan trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới; cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các cơ sở Đoàn tích cực tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới. Về nội dung thi đua: thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới của tỉnh.

Theo đó, các ĐVTN và lực lượng vũ trang, hải quan sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, dấu hiệu đường biên giới quốc gia đất liền, mốc quốc giới. Xung kích thực hiện các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia và an ninh chính trị khu vực biên giới. Tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của tỉnh; vi phạm các hiệp định, hiệp nghị về quy chế biên giới; xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tham gia hỗ trợ các chốt chặn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới. Tích cực tuyên truyền người dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

ĐVTN, lực lượng vũ trang, hải quan tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo vệ lợi ích quốc gia ở khu vực biên giới. Tăng cường các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân 2 bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng chất hoạt động các cụm Đoàn kết nghĩa giữa các đơn vị Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn với các đồn biên phòng trên tuyến biên giới và Đoàn Thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

 Tập trung đổi mới việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, yêu chế độ, lòng tự hào với truyền thống dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cho CBCS và ĐVTN gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo”, chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Tháng 3 biên giới” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và đơn vị. Chủ động đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CBCS và ĐVTN.

Đẩy mạnh công tác phối hợp trong thực hiện phong trào “Thanh niên làm chủ biên giới”, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tập trung tuyên truyền có chiều sâu trong dân và giúp dân nhận thức hơn về chủ trương của Đảng và chính sách luật pháp của nhà nước về vấn đề biên giới.

Thông qua phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ biên giới” giai đoạn 2021-2023 nhằm kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, truyền thống anh hùng của quê hương An Giang trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tiếp tục đưa phong trào tuổi trẻ giữ nước của Đoàn Thanh niên phát triển lên tầm cao của trí tuệ, niềm tin, lòng dũng cảm và tinh thần quyết thắng; nâng cao ý thức của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

THU THẢO