Phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc

26/06/2020 - 05:27

 - Ngày 4-5-2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28-6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh truyền thống gia đình, ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội hướng về gia đình, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

A A

Từ đầu năm đến nay, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch số 01 ngày 3-3-2020 về việc hoạt động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2020” cho các ngành liên quan cấp tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang hỗ trợ tổ chức hội thi tuyên truyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị tại cấp huyện, truyền thông về bình đẳng giới tại cộng đồng. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hoạt động “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh” tại cộng đồng năm 2020 đối với các xã nông thôn mới; giám sát thực hiện mô hình ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại các huyện: An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới. Đồng thời, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền bình đẳng giới trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Phối hợp Trường Đại học An Giang duy trì mô hình bình đẳng giới tại trường học; tổ chức hội thi tìm hiểu về bình đẳng giới cho sinh viên tại trường; tổ chức các tiết mục văn nghệ tuyên truyền công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng nhân mùa hè tình nguyện của sinh viên…

Ngày Gia đình Việt Nam năm nay với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” và “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, ngành, mọi gia đình và toàn xã hội” để xây dựng gia đình hạnh phúc, phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình. Khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc cũng chính là góp phần thực hiện hiệu quả an sinh xã hội…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang Trương Bá Trạng cho biết, các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28-6) là dịp để mọi người suy nghĩ và hành động để có được hạnh phúc gia đình. Nhận thức được điều này, mọi người sẽ hiểu mình cần phải hành động như thế nào để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình. Đồng thời, tích cực hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Để vun đắp những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thời gian tới tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình… Đây là một trong những nội dung quan trọng, thường xuyên trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.

Các ngành chức năng phối hợp, duy trì và tuyên truyền sâu rộng bằng các hoạt động thiết thực, gắn kết chặt chẽ giữa công tác gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh và các hoạt động vì cộng đồng.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11) hàng năm. Duy trì, củng cố, nhân rộng hoạt động mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030, chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, chương trình giáo dục đời sống gia đình, các chương trình có liên quan về bảo vệ, chăm sóc và phát triển con người trong thời kỳ mới…

Toàn tỉnh hiện có hơn 546 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 471 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 333 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn, góp phần làm giảm các vụ bạo lực liên quan đến gia đình.

Đồng thời, thành lập 57 mô hình “Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh” nhằm tư vấn, tham vấn, hỗ trợ cho nạn nhân… bị bạo lực gia đình. Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng chất mô hình “Xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” tại 156 xã, phường, thị trấn.

Xây dựng, nhân rộng và thực hiện thí điểm mô hình tư vấn, hỗ trợ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, các mô hình phòng, chống buôn bán người và nhân rộng các mô hình thành công.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người.

 

HỮU HUYNH

 

  • Cửa lưới Vietfamily tại Hà Nội