Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Tân Châu, nhiệm kỳ 2023 - 2028

21/06/2024 - 16:16

 - Chiều 21/6, UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Tân Châu, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đoàn chủ tịch đại hội

Ban Chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Tân Châu, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại đại hội

Ban Chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Tân Châu, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chụp ảnh lưu niệm

Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Tân Châu được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của UBND TX. Tân Châu về lĩnh vực hoạt động của hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành; bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đại tá Huỳnh Hữu Lộc, nguyên Trưởng Công an huyện Phú Tân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Tân Châu, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng thông qua phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

KHIÊM TÍN – TRỌNG TÍN