Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

25/10/2021 - 18:57

 - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 25-10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

A A

Tại điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) An Giang, ngoài 5 vị ĐBQH địa phương, còn có sự tham dự của đại diện Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án Luật trình Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 17 về quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP), rà soát về việc đánh giá lại quy mô GDP báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 48 về công bố thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia. Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 89/2015/QH13 cũng sẽ được thay thế bằng Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo luật này. Kết cấu Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 3 cột: số thứ tự; mã số; nhóm, tên chỉ tiêu, với 20 nhóm và 222 chỉ tiêu.

Trong phiên thảo luận trực tuyến, đã có 25 vị ĐBQH phát biểu ý kiến. Đa số thống nhất cao với dự án luật, cho rằng những nội dung sửa đổi, bổ sung là cần thiết nhằm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô; xây dựng cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Các ĐBQH cũng đóng góp nhiều ý kiến về việc bố trí nhóm chỉ tiêu, việc bổ sung một số chỉ tiêu cụ thể để bảo đảm tính bao trùm, đầy đủ của luật và tính thống nhất của dự án luật này với các luật khác trong hệ thống pháp luật. Đối với quy định sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 48 (người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đối với thông tin của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia phải thống nhất với cơ quan thống kê Trung ương trước khi công bố); cụm từ “phải thống nhất” cần quy định rõ là thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ, trong đó là sự thống nhất về quy trình biên soạn, thời gian, phương pháp tính...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng trên; phối hợp chặt chẽ Ủy ban Kinh tế của Quốc hội rà soát, hoàn thiện dự án luật một cách tốt nhất. Đồng thời, giải trình, làm rõ một số nội dung ĐBQH quan tâm. Về phạm vi điều chỉnh, cơ quan soạn thảo dựa trên nguyên tắc và phương pháp thống kê đã được quốc tế công nhận; quy định của Luật Thống kê và các luật chuyên ngành có liên quan; khả năng tính toán, xác định, đo lường; thực tiễn triển khai ở các quốc gia khác. Trong thời điểm này, chỉ tập trung vào các nội dung sửa đổi đã trình Quốc hội, để kịp thời phục vụ cung cấp thông tin, số liệu cho công tác chỉ đạo, điều hành, phù hợp chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của ĐBQH, cơ quan soạn thảo sẽ chỉnh sửa “Đối với thông tin thống kê của các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia phải thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ với cơ quan thống kê Trung ương trước khi công bố. Trong trường hợp không thống nhất, thủ trưởng cơ quan thống kê Trung ương công bố và chịu trách nhiệm”.

Sau khi luật được thông qua, việc ban hành nghị định, hướng dẫn sẽ được khẩn trương thực hiện trong thời gian sớm nhất. Việc bổ sung, tách nhập một số chỉ tiêu như ĐBQH đề xuất, liên quan đến bình đẳng giới, dân tộc, trẻ em, đất ở…, bộ trưởng nhận thấy cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát chặt chẽ. Trước đó, cơ quan soạn thảo đã cập nhật một số chỉ tiêu theo tình hình mới, như: kinh tế số, phát triển vùng, kinh tế xanh…, với tổng cộng 222 chỉ tiêu. Việc bổ sung phải đáp ứng 5 nguyên tắc: là chỉ tiêu quốc gia; sự cần thiết, tính cấp bách; có khả năng thực hiện không; nguồn lực; thông lệ quốc tế và tình hình thực tế hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Quang cảnh điểm cầu Đoàn ĐBQH An Giang chiều 25-10

Tin, ảnh: GIA KHÁNH