Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng và hoàn thiện thể chế

16/09/2021 - 12:06

 - Sáng 16-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết tham dự hội nghị.

A A

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh An Giang

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngay từ khi Chính phủ được kiện toàn (từ tháng 4-2021), Chính phủ đã tập trung, quan tâm công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế một cách trọng tâm, thực chất và có giải pháp cụ thể. Đồng thời, đã giao người đứng đầu các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cũng như tạo điều kiện, tăng cường ưu tiên về tài chính, ngân sách và đội ngũ cán bộ cho công tác này. Cùng với đó, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là xác định vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải giải quyết trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là ý kiến của địa phương trong quá trình thực thi các quy định gặp các vướng mắc.

Với sự lãnh,  chỉ đạo, đầu tư có trọng tâm, trong điểm, cùng sự kế thừa thành quả các nhiệm kỳ trước, những tháng qua, các bộ, ngành, địa phương đã dành nhiều thời gian rà soát, tổng hợp và báo cáo các vấn đề thể chế còn vướng mắc cần giải quyết và được Quốc hội ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chính phủ trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, những đề xuất của Chính phủ được Quốc hội giải quyết rất nhanh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế thời gian qua vẫn bộc lộ một số bất cập. Do đó, Chính phủ tổ chức hội nghị về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế để tiếp tục rà soát, thống nhất đánh giá, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế trong thời gian tới.

Trên cơ sở phát biểu của Thủ tướng, tại hội nghị,  các bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã trình bày các tham luận như: yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030; công tác xây dựng thể chế của Chính phủ năm 2021; nhiệm vụ phối hợp trong xây dựng thể chế, pháp luật, thực trạng và giải pháp; thực tiễn thi hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng; những vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị… Đồng thời, trao đổi, thảo luận để rút ra những giải pháp giúp thực hiện tốt hơn công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong thời gian tới.

MỸ LINH – DUY ANH