TP. Long Xuyên cần tận dụng thời cơ, nguồn lực, tạo sức bật mới

17/04/2024 - 11:03

 - Sáng 17/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 20/4/2020 về xây dựng và phát triển TP. Long Xuyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành tỉnh; Thường trực Thành ủy Long Xuyên, Huyện ủy Chợ Mới, Huyện ủy Châu Thành, Huyện ủy Thoại Sơn… cùng tham dự.

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thường xuyên quan tâm, hỗ trợ TP. Long Xuyên đối với 6 nội dung: Tập trung giải pháp khơi thông, khai thác hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai và vị thế trung tâm tỉnh lỵ; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả và vì dân, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, đưa TP. Long Xuyên trở thành trung tâm khởi nghiệp của tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhờ đó, kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng đã đề ra. TP. Long Xuyên hiện là đô thị có tỷ trọng thương mại, dịch vụ cao nhất trong hệ thống 12 đô thị tỉnh lỵ của vùng với trên 80%; cơ cấu nông nghiệp chuyển đổi nhanh theo hướng ứng dụng công nghệ đạt giá trị cao.

Ngoài ra, Tỉnh ủy An Giang còn tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị, từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian đô thị với nhiều công trình dịch vụ công cộng. Kết quả, TP. Long Xuyên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về thuận lợi, khó khăn, giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế về thương mại, dịch vụ, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế TP. Long Xuyên; định hướng phát triển du lịch địa phương đến năm 2030; xã hội hóa nguồn vốn đầu tư phát triển, khai thác tài sản công, đất công nhằm cân đối thu, chi ngân sách; quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, hạ tầng giao thông, chuyển đổi số…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ, Nhân dân TP. Long Xuyên đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị, địa phương cần tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để tận dụng thời cơ, khai thác triệt để nguồn lực và lợi thế so sánh, nhằm tạo ra sức bật mới trên tất cả lĩnh vực.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Nưng lưu ý, Đảng bộ, chính quyền TP. Long Xuyên cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

GIA KHÁNH