Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo yêu cầu giáo viên khắc phục tình trạng áp đặt

10/05/2018 - 20:51

Sau không ít vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo gây bức xúc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ra Chỉ thị tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

A A

Thời gian qua, dư luận vô cùng bức xúc khi học sinh đã phải bật khóc vì những giáo viên quyền uy, áp đặt - Ảnh B.THANH

Theo Chỉ thị, các sở Giáo dục- Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của các đơn vị tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học.

Đáng chú ý, Chỉ thị còn yêu cầu các sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng và tập huấn cho giáo viên cách nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức, hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, tăng cường thanh kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm.

Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên, người đứng đầu ngành Giáo dục yêu cầu rà soát, cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, hình thức đào tạo; gắn yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các trường sư phạm phải tăng cường tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, thực hành, thực tập để rèn các kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm và bồi dướng đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm.

Đối với các trường, Chỉ thị nhấn mạnh, với những trường hợp giáo viên vi phạm, tùy theo mức độ và quy định của pháp luật liên quan, tạm dừng việc giảng dạy, bố trí làm công việc khác để chờ xử lý, hoặc xem xét đưa vào diện tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động.

Đặc biệt, đối với giáo viên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu phải khắc phục tình trạng quản lý, giáo dục “quyền uy”, áp đặt đối với học sinh. Các thầy giáo, cô giáo phải có ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, tuy tín, danh dự “người thầy”, luôn “tự soi”, “tự sửa” mình….

Trong nội dung Chỉ thị, lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng khẳng định thanh tra Bộ sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; kiểm tra trách nhiệm của các chủ thể quản lý về công tác dân chủ trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường theo các quy định hiện hành.

“Các đơn vị tham mưu bổ sung điều lệ trường học, các cấp học, trong đó quy định cụ thể các chế tài xử lý các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo”, Chỉ thị nêu rõ.

Theo TUỆ NGUYỄN (Thanh Niên)