Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

05/04/2019 - 15:12

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV, sáng 5-4-2019, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

A A


Quang cảnh hội nghị


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.


Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, phát biểu thảo luận. 


Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Trần Văn Tiến phát biểu thảo luận. 


Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Xuân phát biểu thảo luận.


Đại biểu tỉnh Quảng Nam Phan Thái Bình phát biểu thảo luận.


Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. 

Theo DƯƠNG GIANG (TTXVN)