Thay đổi địa chỉ truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

08/04/2019 - 07:52

 - Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn thông báo về việc thay đổi địa chỉ truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Nhằm thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23-11-2018 và chỉ đạo của UBND tỉnh, tên miền Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được thay đổi (theo địa chỉ: http://dichvucong.angiang.gov.vn).

A A

Theo đó, từ tháng 5-2019, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh sẽ sử dụng SSL cho tên miền https://dichvucong.angiang.gov.vn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

HỮU HUYNH