Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp

14/05/2018 - 07:44

 - Thời gian qua, ngoài tạo điều kiện cho lao động (LĐ) có việc làm ổn định, các doanh nghiệp (DN) chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm tạo mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người LĐ.

A A

Doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT sẽ  đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xuyên kiểm tra DN về việc chấp hành các quy định của pháp luật LĐ, Luật BHXH và các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của DN. Qua đó đã nhắc nhở, hướng dẫn và chấn chỉnh, nhằm hạn chế những sai sót; kiên quyết xử phạt đối với những tổ chức, cá nhân cố tình không thực hiện đúng các quy định DN nợ bảo BHXH kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi người LĐ.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Sơn, năm 2017, sở đã phối hợp LĐLĐ, BHXH, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường… tiến hành 8 cuộc thanh tra và 5 cuộc kiểm tra tại 55 DN. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy việc chấp hành các quy định pháp luật LĐ tốt hơn, tỷ lệ LĐ được ký hợp đồng LĐ, tham gia BHXH, BHTN tăng so năm 2016. Tại 55 DN được thanh tra, kiểm tra có 13.435/14.824 người được ký hợp đồng LĐ (chiếm 90,6%, tăng gần 12% so với năm 2016); có 12.532/14.824 LĐ được tham gia BHXH, BHTN, BHYT (chiếm 84,5%, tăng gần 10% so với năm 2016).

Điển hình như thanh tra tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tây Ford - Chi nhánh An Giang (TP. Long Xuyên) có 60 LĐ được ký hợp đồng LĐ. Tại thời điểm thanh tra, công ty đã tham gia BHXH, BHTN đầy đủ cho LĐ. Thời gian lập và nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHTN của người LĐ được thực hiện kịp thời, ngay khi ký hợp đồng LĐ; các chế độ BHXH, BHTN được công ty thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số DN chưa làm tốt, chưa đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người LĐ theo quy định như: không ký hoặc ký hợp đồng LĐ không đầy đủ trên tổng số LĐ làm việc trong DN; ký hợp đồng LĐ dưới 3 tháng hoặc chuyển LĐ sang học nghề, tập nghề nhằm né tránh việc tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người LĐ hoặc tham gia BHXH, BHTN, BHYT không đầy đủ số người thuộc diện phải đóng; nợ đọng tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT... Qua đó, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị 465 tồn tại, thiếu sót, yêu cầu các DN chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với một số DN.

Theo BHXH tỉnh, lũy kế từ tháng 12-2016 đến ngày 30-4-2018, cơ quan BHXH đã chuyển hồ sơ 21 DN nợ sang LĐLĐ tỉnh thực hiện việc khởi kiện, với tổng số tiền nợ 5,251 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp làm việc và gửi thông báo yêu cầu 21 DN chuyển nộp tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT. Kết quả có 17/21 DN chuyển nộp thanh toán nợ với số tiền 3,093 tỷ đồng, đạt 58,90% so với tổng số tiền nợ BHXH thời điểm chuyển sang. Tuy nhiên đến cuối tháng 4-2018, số tiền nợ của các DN còn 6,588 tỷ đồng (nợ cũ và phát sinh hàng tháng).

Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phan Ngọc Khiêm cho biết: “Năm 2017, qua kiểm tra 3.285 LĐ thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc tại 26 DN, có 3.165 LĐ đã tham gia BHXH (chiếm 96,34%). Số người LĐ thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng DN chưa tham gia BHXH đa số được DN xếp vào dạng hợp đồng mùa vụ, công nhật, hợp đồng dưới 3 tháng hoặc chuyển sang học nghề, tập nghề nhằm trốn tránh việc tham gia BHXH cho người LĐ”. Thực tế cho thấy, công nhân LĐ ở các DN chủ yếu xuất thân từ nông thôn, có trình độ học vấn không đồng đều, nhận thức, hiểu biết về pháp luật LĐ còn hạn chế, họ chỉ chú trọng đến những nhu cầu cơ bản như: tiền lương, ngày giờ công LĐ, thu nhập tăng thêm hàng tháng… chưa nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc tham gia BHXH, BHTN, BHYT để hưởng nhiều chế độ, chính sách lâu dài. Không ít trường hợp, người LĐ và chủ DN làm đơn không tham gia BHXH.

Để bảo vệ quyền lợi của người LĐ, BHXH tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn về quyền, trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên công đoàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách BHXH, BHTN, BHYT để phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với các trường hợp vi phạm.

HẠNH CHÂU