An Giang đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại

06/01/2021 - 04:31

 - Giai đoạn 2021-2025, tỉnh An Giang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển thương mại nội địa; phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh.

A A

 Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, các chương trình kết nối hệ thống phân phối trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa hàng Việt về nông thôn… được đẩy mạnh. Lưu lượng hàng hóa qua các cửa khẩu đạt mức cao, hoạt động giao thương với thị trường Campuchia tiếp tục được duy trì.

Giai đoạn 2016-2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt 4.181 triệu USD và có mặt ở 105 quốc gia (tăng trưởng bình quân đạt 2,8%/năm, đạt 69,1% kế hoạch); kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 768 triệu USD (tăng trưởng bình quân khoảng 5%/năm, tăng 2,4% kế hoạch).

T.T