An Giang khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K18

12/01/2021 - 14:33

 - Sáng 12-1, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia (Học viện Hành chính Quốc gia) khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K18.

A A

Giáo viên chủ nhiệm và cán sự lớp ra mắt lớp học

Quang cảnh lễ khai giảng

Quá trình học tập, học viên sẽ được tiếp thu 20 chuyên đề, 240 tiết với các nội dung gồm: phần kiến thức chung về hành chính nhà nước (lý luận về hành chính nhà nước, tổng quan về chính sách công, pháp luật trong hành chính nhà nước…); phần quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ (kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, chuyên đề báo cáo: thực tiễn kết hợp quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam); phần những kỹ năng cơ bản (kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ; kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ; kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp…).

Thời gian học từ ngày 12-1 đến ngày 7-5-2021

PHƯƠNG LAN