An Giang tạo điều kiện thuận lợi cho công dân di chuyển giữa các địa phương, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

18/10/2021 - 11:10

 - Ngày 18-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký ban hành Công văn 1176/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn 8718/BYT-DP, ngày 15-10-2021 của Bộ Y tế.

A A

An Giang đảm bảo cho người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện 1314/CĐ-TTg, ngày 7-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo cho người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo.

Đối với nhu cầu đi lại của công dân ra/vào tỉnh, giao thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đang làm việc tại đơn vị hoặc cư trú/tạm trú trên địa bàn được phép di chuyển giữa các địa phương khi có nhu cầu cần thiết, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Trong trường hợp công dân cần giấy xác nhận của cơ quan chính quyền để thuận tiện trong việc di chuyển qua các địa phương khác, yêu cầu thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất có thể.

 Lưu ý, những người về từ các địa phương, khu vực có dịch vừa hết giãn cách, nhất là các tỉnh/thành phố có số ca mắc COVID-19 cao (TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An…) phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ, thực hiện xét nghiệm, tổ chức cách ly phù hợp (cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà), theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện thống kê số lượng người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 kể từ 7-10-2021 đến nay và hàng ngày gửi thông tin về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng|) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Công văn này thay thế  Công văn 1154/UBND-KGVX, ngày 14-10- 2021 của UBND tỉnh quy định tạm thời về quản lý người dân đi/đến các tỉnh/thành phố đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

THU THẢO