An Giang triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử

22/04/2021 - 03:55

 - Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn An Giang được tiến hành đảm bảo về nội dung, thời gian theo luật định. Các tiểu ban giúp việc, các sở, ban, ngành thành viên Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ đã đề ra.

A A

Đến nay, UBBC tỉnh đã tiếp nhận 129 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành. Trên cơ sở đó đã ban hành 56 văn bản liên quan đến công tác bầu cử để chỉ đạo, hướng dẫn UBBC cấp huyện, xã triển khai thực hiện. Tỉnh đã thành lập 3 Ban bầu cử ĐBQH, 16 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 107 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 1.160 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 1.386 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.

Cơ quan thường trực UBBC tỉnh tiếp nhận 15 hồ sơ ứng cử ĐBQH, 1 trường hợp tự ứng cử xin rút không tham gia ứng cử; 110 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 1 trường hợp tự ứng cử xin rút không tham gia ứng cử; 694 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 7.914 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. UBND các xã, phường, thị trấn đã điều tra, rà soát tổng hợp danh sách cử tri những người đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo từng khu vực bỏ phiếu để đưa vào danh sách cử tri.

Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh họp lần thứ 3

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 103 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). UBBC tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền bầu cử; đảm bảo tình hình an ninh trật tự...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết: “Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và đăng tải đề cương tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tài liệu hỏi - đáp về bầu cử trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh để các địa phương, đơn vị tuyên truyền, đồng thời phổ biến rộng rãi trong nội bộ và nhân dân; hướng dẫn lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tích cực, các bài viết phản bác lại các luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử trên mạng xã hội như: Zalo, Facebook...”.

Để đảm bảo an ninh trật tự và y tế cho cuộc bầu cử, Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế UBBC tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo các điều kiện để công tác tổ chức bầu cử được hoàn thành tốt, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời xây dựng kế hoạch, kịch bản về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để ứng phó kịp thời, hiệu quả trong thời điểm diễn ra bầu cử theo chỉ đạo của UBBC.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Đã khẩn trương, tích cực, chủ động, quyết liệt triển khai có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử. Triển khai các phương án để bảo vệ tốt công tác bầu cử trên cơ sở phân công, phối hợp giữa 3 lực lượng công an, quân sự, y tế, giải quyết, xử lý các khiếu nại, khiếu kiện nếu có phát sinh một cách triệt để. Xây dựng 3 phương án bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh COVID-19. Hiện đang đấu tranh với các loại tội phạm, trộm cắp, đấu tranh tội phạm không gian mạng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử”.

Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh lần thứ 3, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Đây là giai đoạn tập trung cao độ thực hiện tốt các nhiệm vụ đã chuẩn bị để tổ chức thành công bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo khí thế sôi nổi cho công tác bầu cử, nâng cao kiến thức cử tri, để người dân thực hiện tốt quyền bầu cử, đấu tranh với các luận điệu xấu độc. Về công tác nhân sự, tổ chức thực hiện tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 3 chọn lực lượng ứng cử viên tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, điều kiện và chất lượng; lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp. Công tác vận động tranh cử làm đúng thời gian, đúng luật, bình đẳng. Tập trung lãnh đạo công tác nhân sự; phân bổ, niêm yết danh sách ứng cử viên ĐBQH và HĐND các đơn vị bầu cử dân chủ; tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới và phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, tổ chức tiếp xúc cử tri; in ấn và cấp phát tài liệu liên quan đến bầu cử kịp thời, đảm bảo số lượng theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các ứng cử viên; tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho các ban bầu cử, tổ bầu cử; cập nhật biến động số lượng cử tri. Chủ động xây dựng phương án phòng, chống các hoạt động xuyên tạc, phá hoại, gây rối để chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử. Có kịch bản phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, cháy nổ trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử...

HẠNH CHÂU