An Giang: Từ ngày 14-2-2022, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 được trở lại trường học trực tiếp

24/01/2022 - 16:29

 - Ngày 24-1, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có văn bản thông báo về việc Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đồng ý chủ trương cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14-2-2022. Riêng đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

A A

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, thực hiện việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chí an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

P.V