Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7-2021

29/06/2021 - 05:39

 - Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7-2021, như: chính thức bỏ sổ hộ khẩu; mức trợ giúp xã hội 360.000 đồng/tháng; đề xuất mức tặng quà đối với người có công với cách mạng tăng gấp đôi…

A A

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy

Theo Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 1-7, khi người dân làm thủ tục đăng ký thường trú, cơ quan chức năng kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký thường trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, thay vì cấp sổ hộ khẩu như trước đây. Kể từ ngày 1-7, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31-12-2022.

Kề từ ngày 1-7, không cấp mới sổ hộ khẩu giấy

Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Mức trợ giúp xã hội 360.000 đồng/tháng

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có hiệu lực từ ngày 1-7, quy định mức trợ giúp xã hội 360.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng/tháng so với mức hiện hành.

Cụ thể, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ dưới 4 tuổi hưởng hệ số 2,5; trẻ từ đủ 4 tuổi trở lên hưởng hệ số 1,5. Áp dụng hệ số 1,5 đối với trẻ dưới 16 tuổi đang hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng trợ giúp xã hội cho đến kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi. Với trẻ dưới 4 tuổi nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo hưởng hệ số 2,5; trẻ em từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi hưởng hệ số 2,0. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng, chưa có vợ hoặc đã có chồng hoặc có vợ nhưng đã chết hay mất tích và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc nuôi con từ 16-22 tuổi đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất áp dụng hệ số 1,0/số con đang nuôi.

Đối với người cao tuổi, từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi hưởng hệ số 1,5 và người từ đủ 80 tuổi trở lên hưởng hệ số 2,0. Áp dụng hệ số 3,0 với người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Đối với người khuyết tật, áp dụng hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc biệt nặng; với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng hưởng hệ số 2,5. Trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi khuyết tật nặng hưởng hệ số 2,0.

Đối với trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (không thuộc các trường hợp nêu trên đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội hàng tháng) hưởng hệ số 1,5.

Đề xuất tăng mức quà tặng cho người có công dịp 27-7

 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình mức tặng quà cho người có công với cách mạng dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2021). Dự kiến, tổng kinh phí đề xuất khoảng 480 tỷ đồng, chia 2 mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Cả 2 mức này đều tăng 50% so với trước.

Cụ thể, mức 600.000 đồng tặng cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28-7-2021, chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức 300.000 đồng tặng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ.

N.R