Cục Thống kê An Giang tập huấn điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số

18/06/2024 - 09:45

 - Sáng 18/6, Cục Thống kê An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Trong 2 ngày (18 và 19/6), các giám sát viên cấp tỉnh, điều tra viên, văn phòng Thống kê được triển khai các nội dung chủ yếu của điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, thời gian điều tra dân tộc thiểu số bắt đầu từ 0 giờ, ngày 1/7 đến 15/8/2024, tại 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nội dung điều tra đối với hộ, thu thập thông tin về nhân khẩu học của dân số, giáo dục, di cư, hôn nhân, sử dụng bảo hiểm y tế, việc làm; lịch sử sinh và tình hình sử dụng biện pháp tránh thai của nữ từ 10-49 tuổi; người chết của hộ trong 12 tháng qua (từ 1/7/2023 đến 30/6/2024); nhà ở và điều kiện sinh hoạt của hộ; đất ở, đất sản xuất của hộ, một số loại gia súc chủ yếu của hộ và tình hình tiếp cận dịch vụ công cộng của hộ.

Đối với UBND xã, điều tra thông tin chung về đặc điểm của xã; sử dụng điện, đường, giao thông, trường học và trình độ giáo viên, nhà văn hóa, y tế và vệ sinh môi trường; chợ và cụm/khu công nghiệp; trình độ của cán bộ, công chức cáp xã; tôn giáo, tính ngưỡng; mức độ phủ sóng điện thoại và internet.

Theo kế hoạch, ngày 20 và 24/6, Cục Thống kê An Giang tổ chức thêm 2 lớp tập huấn triển khai cho các điều tra viên, Phòng Dân tộc, công chức phụ trách dân tộc các huyện, thị xã, thành phố.

HẠNH CHÂU