Đoàn khảo sát tỉnh An Giang khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử của TP. Châu Đốc

20/04/2021 - 15:13

 - Sáng 20-4, Đoàn khảo sát của tỉnh An Giang, do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế và có buổi làm việc tại TP. Châu Đốc về việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi và thành viên Ủy ban Bầu cử thành phố.

A A

Đoàn khảo sát tỉnh nắm tình hình việc in thẻ cử tri, bố trí điểm bỏ phiếu tại cơ sở thờ tự (phường Vĩnh Mỹ) và tại UBND phường Châu Phú B.

Đoàn khảo sát tỉnh làm việc với Ủy ban Bầu cử TP. Châu Đốc

Khảo sát đã đi thực tế tại cơ sở thờ tự, nhà dân, văn phòng khóm, UBND phường… nơi bố trí là khu vực bỏ phiếu của phường Vĩnh Mỹ, Châu Phú B và xã Vĩnh Tế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Bầu cử TP. Châu Đốc trong công tác tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn thành phố. Các nội dung công việc phục vụ bầu cử diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn thành phố diễn ra thành công, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử TP. Châu Đốc chỉ đạo thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên công khai, đúng quy định. Việc trang trí tại các điểm bỏ phiếu bầu cử cần đúng hướng dẫn, trang trọng, tiết kiệm, an toàn. Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chuẩn bị điều kiện và tổ chức tốt hội nghị cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Thực hiện tốt theo kịch bản phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra bầu cử. Chấp hành tốt công tác báo cáo; tăng cường công tác phân công phụ trách địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, mục đích cuộc bầu cử; chú trọng, tăng cường tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường, trục lộ chính, xung quanh các khu vực bỏ phiếu…

THU THẢO