Kết quả hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân góp phần hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn

29/12/2020 - 05:16

 - Năm 2020, hoạt động của tổ chức tín dụng và Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) gặp không ít khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo hệ thống Quỹ TDND, hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp, chỉ đạo kịp thời của Ngân hàng Nhà nước và những chia sẻ đồng hành của thành viên, hệ thống Quỹ TDND đã vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động ổn định.

Các quỹ tín dụng hoạt động hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng vay nặng lãi ở nông thôn. Ảnh: H.C

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, tính đến cuối tháng 11-2020, toàn tỉnh có 24 Quỹ TDND hoạt động trên 144/145 xã, phường, thị trấn của 11 địa phương, với tổng nguồn vốn huy động hơn 3.150 tỷ đồng, chiếm 86,21% tổng nguồn vốn, tăng hơn 275 tỷ đồng (tăng 9,58%) so năm 2019. Tổng số dư huy động tiền gửi chiếm gần 111% tổng dư nợ cho vay. Tổng dư nợ cho vay đạt 2.845 tỷ đồng, giảm 149 tỷ đồng (giảm 4,98%) so cuối năm 2019. Bình quân mỗi Quỹ TDND có dư nợ hơn 118 tỷ đồng. Nợ quá hạn hơn 34,8 tỷ đồng (chiếm 1,23% tổng dư nợ), nợ xấu hơn 22,9 tỷ đồng (chiếm 0,81% tổng dư nợ, chiếm 65,87% nợ quá hạn), so cuối năm 2019 nợ xấu giảm hơn 2 tỷ đồng.

Để đạt kết quả đó, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ TDND và triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu. UBND cấp huyện đã phối hợp kịp thời với chi nhánh trong việc giải quyết những vụ việc phát sinh bất ngờ làm ảnh hưởng đến uy tín của Quỹ TDND xảy ra ở địa phương, sẵn sàng vào cuộc nhằm ngăn chặn đẩy lùi nạn “tín dụng đen”; chỉ đạo các ngành, đoàn thể ở địa phương đấu tranh với các thông tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang, góp phần ổn định tâm lý người dân, qua đó hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của dư luận, góp phần làm cho hoạt động của Quỹ TDND được ổn định.

Ông Dũng cho biết thêm, những yếu tố trên đã góp phần làm cho tình hình hoạt động của 24 Quỹ TDND tiếp tục ổn định và có chuyển biến theo hướng tích cực: kết quả xếp hạng Quỹ TDND năm 2018 có 21 Quỹ TDND được xếp hạng A, 2 Quỹ TDND xếp hạng B và chỉ có 1 Quỹ TDND xếp hạng C. Năm 2019 có 21 Quỹ TDND được xếp hạng A, 1 Quỹ TDND được xếp hạng B. Đây là kết quả xếp hạng tốt nhất của 24 Quỹ TDND trên địa bàn từ năm 2011 đến nay.

Những năm gần đây, hoạt động cho vay phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng của người dân tăng cao, hệ thống 24 Quỹ TDND rộng khắp trên các địa bàn, vùng sâu, vùng xa đã đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh, các nhu cầu đời sống xã hội. Các Quỹ TDND nỗ lực trong việc xử lý nợ xấu để nâng cao chất lượng tín dụng, lành mạnh tình hình tài chính. Đến ngày 30-11-2020, nợ xấu đã giảm được hơn 2,1 tỷ  đồng so cuối năm 2019.

Nhìn chung, hoạt động của các Quỹ TDND tương đối ổn định, an toàn, hiệu quả; phát huy được ưu thế trong công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư để cho vay, tương trợ cộng đồng vì sự phát triển bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân tiếp cận vốn; có giải pháp tín dụng phù hợp, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống Quỹ TDND đạt được trong thời gian qua, tình hình hoạt động ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của thành viên để phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi và hạn chế “tín dụng đen”, ổn định chính trị, an ninh xã hội tại nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang tiếp tục chỉ đạo, giám sát và đôn đốc các Quỹ TDND tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-TTg và triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ TDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ TDND, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh An Giang tăng cường vai trò liên kết hệ thống Quỹ TDND trong việc cho vay, hỗ trợ tài chính, điều hành vốn, chủ động nguồn vốn; nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra hoạt động các Quỹ TDND; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang làm cầu nối trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc, triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan. Tăng cường đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Quỹ TDND đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới; kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc thu hẹp dần địa bàn phải chấm dứt hoạt động ở những địa bàn không liền kề, nếu chỉ hoạt động trên địa bàn liên xã, phường thì sẽ thu hẹp quy mô, hoạt động kinh doanh.  

 HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích