Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã An Nông

16/03/2023 - 14:17

 - Ngày 16/3, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Nguyễn Thanh Hùng đã kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã An Nông.

A A

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã An Nông

Hiện nay, xã An Nông đã thực hiện đạt 10/19 tiêu chí, 46/57 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó, các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Trường học, nhà văn hóa, điểm vui chơi giải trí, nhà tạm, dột nát, thu nhập…

Ông Nguyễn Thanh Hùng yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện phối hợp, hướng dẫn Đảng ủy, UBND xã An Nông đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, cũng như  hoàn chỉnh bộ hồ sơ minh chứng; tiến hành khảo sát cụ thể, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã…

THANH TIẾN

 

nong-nghiep-an-giang