Nâng chất phong trào nông dân huyện Châu Thành

20/05/2024 - 06:14

 - Những năm qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) triển khai nhiều giải pháp đổi mới, nâng chất công tác hội và phong trào nông dân. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên, nông dân, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương phát triển.

Thu hoạch rau màu

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi cho biết: “Chúng tôi không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tham gia phong trào thi đua do Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện phát động. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện 3 phong trào thi đua lớn, như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Năm 2023, Hội Nông dân huyện phát triển 1.027 hội viên, đạt 102,7% so chỉ tiêu. Toàn huyện có khoảng 10.000 hội viên, đều được các cơ sở hội phát triển và quản lý bằng công nghệ thông tin. Đồng thời, thành lập mới 4 chi hội nghề nghiệp (60 thành viên), 24 tổ hội nghề nghiệp (153 thành viên), 24 tổ hợp tác sản xuất (135 thành viên), câu lạc bộ “Nông dân sáng tạo khoa học - kỹ thuật”, “Nông dân với pháp luật”, “Nông dân giỏi”.

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện tích cực chuyển giao công nghệ, giống cây trồng, vật nuôi; khuyến khích, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã xuất hiện một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, được duy trì và nhân rộng. Qua đó, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân.

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi được Hội Nông dân huyện Châu Thành triển khai sâu rộng, đạt được những kết quả quan trọng. Qua phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, góp phần tích cực phát triển KTXH. Năm 2023, huyện xét công nhận 8.023 cá nhân, 19 tập thể đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Qua đó, đề nghị UBND huyện và UBND cấp xã khen thưởng 128 cá nhân, 10 tập thể. Ngoài ra, các xã, thị trấn chọn 13 mô hình tiêu biểu, 19 sản phẩm lợi thế để nhân rộng. Một số mô hình (kinh tế hộ, kinh tế trang trại, doanh nhân nông thôn, hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng) mang lại hiệu quả kinh tế cao, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội…

Cùng với nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức hội, Hội Nông dân huyện Châu Thành tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào phát triển KTXH, giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm lo đời sống cho hội viên và gia đình. Phối hợp ngành chuyên môn tổ chức dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Hoạt động hỗ trợ tín dụng, vốn vay ưu đãi và tổ chức lại sản xuất trên địa bàn được hội nông dân các cấp quan tâm thực hiện.

Bên cạnh thi đua SXKD, giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nông dân huyện Châu Thành còn tích cực tham gia hoạt động xã hội - từ thiện, xây dựng nông thôn mới. Năm qua, các cấp hội vận động hội viên, nông dân thực hiện gần 25km tuyến đường hoa; gắn trên 2,5km đèn đường giao thông nông thôn; nâng cấp trên 7km đường giao thông nông thôn; cất mới và sửa chữa nhà cho người nghèo; thu gom 780kg rác thải nông nghiệp, bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật…

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Châu Thành tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phù hợp điều kiện của từng địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật; tư vấn, hỗ trợ vốn vay ưu đãi; dạy nghề, giới thiệu việc làm. Ngoài ra, tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình làm ăn tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực vận động nông dân tham gia hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường…

TRUNG HIẾU