Nâng chất phong trào nông dân xứ cù lao

26/04/2021 - 06:22

 - Đó là mục tiêu của Hội Nông dân huyện Phú Tân (An Giang) trong việc phát huy vai trò của tổ chức hội các cấp, hướng đến việc hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân xứ cù lao phấn đấu vươn lên làm giàu.

A A

Hội Nông dân huyện Phú Tân đang hỗ trợ nông dân “nâng tầm” cây bưởi da xanh xứ cù lao

Từ đầu năm tới nay, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện Phú Tân có những chuyển biến tích cực. Đa số nông dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đã khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh bị ảnh hưởng, gây tâm lý lo ngại trong nông dân. Trước tình hình đó, Hội Nông dân huyện Phú Tân đã đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên, nông dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đã vận động 264 hội viên, nông dân cài đặt ứng dụng Bluezone, cấp phát 12.300 khẩu trang và 8.700 tờ rơi về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết số 11 của Huyện ủy Phú Tân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các cấp hội đã vận động nông dân tham gia chuyển đổi từ đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, nâng diện tích trồng cây ăn trái toàn huyện hiện nay hơn 564ha.

Trong công tác xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng và phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp, Hội Nông dân huyện Phú Tân đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tham gia hỗ trợ thành lập mới các tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Hiện nay, toàn huyện Phú Tân có 86 tổ hợp tác, 7 chi hội nghề nghiệp, 63 tổ hội nghề nghiệp và 62 câu lạc bộ nông dân, thu hút hơn 3.200 thành viên tham gia.

Trong công tác hỗ trợ vốn cho nông dân, Hội Nông dân Phú Tân đã vận động nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân hơn 2,6 tỷ đồng để kịp thời giúp hội viên, nông dân mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng các mô hình mới, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngoài ra, còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho nông dân vay vốn mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, Hội Nông dân Phú Tân đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và lựa chọn những tiêu chí phù hợp để chỉ đạo các cấp hội thực hiện, với các mô hình tiêu biểu: xây dựng cột cờ với chiều dài 320m tại xã Phú Thạnh; vận động nông dân hiến đất với diện tích 250m2 để nới rộng mặt đường cộ tại xã Phú An; rải cát, đá đường cộ dài 2,3 km tại xã Phú Hiệp, lắp đặt 87 đèn năng lượng mặt trời với tổng số tiền 120 triệu đồng tại xã Phú Thành.... Qua đó, phát huy vai trò của nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trong công tác hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học - kỹ thuật, tiêu thụ, quảng bá các loại nông sản chủ lực của địa phương, Hội Nông dân huyện Phú Tân đã tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nông dân giỏi bưởi da xanh định kỳ hàng tháng, với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Công ty TNHH HFARM. Các thành viên trong câu lạc bộ nông dân giỏi bưởi da xanh đã tổ chức khảo sát bưởi cho trái trong dịp Tết, nhằm giới thiệu Công ty THAVIMEKONG FARM thu mua với số lượng khoảng 2,5 tấn và mức giá 25.000 đ/kg.

Từ kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện Phú Tân xác định sẽ tập trung tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết của Hội Nông dân huyện, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Kế hoạch của UBND huyện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục nâng cao tinh thần phòng, chống dịch COVID-19 trong hội viên, nông dân. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Song song đó, sẽ tổ chức xét chọn nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp năm 2021 và tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân SXKD giỏi cấp cơ sở, tiến tới Đại hội tuyên dương nông dân SXKD giỏi cấp huyện lần thứ XII, giai đoạn 2019 - 2021. Tổ chức Hội nghị “Lãnh đạo huyện gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nông dân”. Chỉ đạo và tổ chức xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp theo kế hoạch của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập.

THANH TIẾN