Ngành nông nghiệp An Giang thăm đồng trước Tết

27/01/2022 - 20:30

 - Ngày 27-1, đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá lúa và các dịch hại trên cây trồng tỉnh An Giang, do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm (Phó trưởng Ban Chỉ đạo) dẫn đầu đã tiến hành thăm đồng, kiểm tra thực tế tình hình dịch bệnh trên lúa tại địa bàn 2 huyện Thoại Sơn và Tri Tôn.

A A

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm (bìa phải) kiểm tra đồng ruộng

Kiểm tra công trình giao thông nội đồng của Dự án VnSAT

Theo ghi nhận của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang, từ đầu vụ đông xuân 2021-2022 đến nay, có hơn 15.000ha lúa bị nhiễm dịch hại ở mức độ từ nhẹ đến trung bình, chủ yếu là ốc bươu vàng (nhiễm nhẹ 1.873ha, trung bình 98ha); chuột (nhiễm nhẹ 4.110ha, trung bình 4ha); rầy nâu (nhiễm nhẹ 110ha); bệnh đạo ôn lá 3.286ha (nhiễm nhẹ 3.281ha, nhiễm trung bình 5ha); bệnh đạo ôn cổ bông (nhiễm nhẹ 25ha, tỷ lệ bị hại từ 3-5%)...

Theo dự báo, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, một số đối tượng dịch hại trên cây lúa có khả năng phát sinh và gây hại, chủ yếu là rầy nâu (dự kiến sẽ có đợt rầy non nở từ nay đến mùng 5 Tết, mức độ từ nhẹ đến trung bình trên trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, trổ); bệnh đạo ôn (thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục lây nhiễm và gây hại với mức độ nhẹ đến trung bình, cục bộ nặng); muỗi hành (khả năng gây hại trên trà lúa xuống giống muộn). Ngoài ra, còn có chuột, sâu cuốn lá, bệnh vàng lá chín sớm, bệnh lem lép hạt...

Qua thực tế kiểm tra đồng ruộng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang, các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp huyện, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp ở cơ sở cần thường xuyên phối hợp thăm đồng, sớm phát hiện dịch hại để hướng dẫn xử lý kịp thời, hiệu quả. Đối với bà con nông dân, dù vui Tết nhưng không quên đồng ruộng, cần định kỳ thăm đồng, kiểm tra lúa để sớm phát hiện dịch hại, thông báo kịp thời cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và tuân thủ hướng dẫn phòng trừ, xử lý của ngành chuyên môn.

Kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình giao thông nội đồng của Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tại huyện Tri Tôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhưng đảm bảo chất lượng, các yêu cầu kỹ thuật, sớm đưa các công trình vào sử dụng. Qua đó, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, nông sản; tạo điều kiện triển khai sản xuất lớn, ứng dụng cơ giới hóa vào nông nghiệp.

NGÔ CHUẨN