Những lợi ích nên biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

17/02/2020 - 09:35

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Trong đó, người tham gia có nhiều quyền lợi nên hiểu rõ.

A A

Theo Báo Nhân Dân