Thu ngân sách nhà nước tăng 7,5% trong tháng đầu năm 2019

03/02/2019 - 09:21

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2019 ước đạt 144,6 nghìn tỷ đồng và chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 92,9 nghìn tỷ đồng…

A A

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1-2019 ước đạt 144,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2018.

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1-2019 ước đạt 144,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 120,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2018. Thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2018.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán. Hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 1-2019 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó kim ngạch nhập khẩu tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng chi cân đối NSNN tháng 1 ước đạt 92,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,7% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội và trả nợ lãi đến hạn.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong tháng 1 đã thực hiện phát hành 30,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Ngoài ra, về công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công, Bộ Tài chính cho biết, ngày 15-1, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 689-BTC-QLN trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, ưu đãi khoảng 79 triệu USD tương đương khoảng 1.800 tỷ đồng.

Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 1-2019 là 42.738 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 39.564 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 3.084 tỷ đồng.

Theo NGUYỄN LỆ (VOV)