Toàn tỉnh tiêu hủy gần 6.000 con heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi

22/07/2019 - 07:37

 - Tính đến ngày 18-7, ổ dịch thứ 43 đã chính thức xuất hiện trên địa bàn TP. Long Xuyên (19 khóm của 7/10 phường, xã có hộ chăn nuôi heo).

A A

Trong đó tại phường Mỹ Thạnh đã có 16 ổ dịch/6 khóm, phường Mỹ Thới 2 ổ dịch/2 khóm, phường Mỹ Quý 11 ổ dịch/3 khóm, phường Mỹ Hòa 10 ổ dịch/4 khóm, phường Mỹ Phước 4 ổ dịch/3 khóm, phường Bình Khánh và phường Bình Đức đều có 1 ổ dịch. Tính từ ngày công bố dịch đến nay, trên địa bàn thành phố đã tổ chức tiêu hủy 1.836 con, tổng trọng lượng 141.354kg.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, có 9 huyện thực hiện công bố dịch tại địa phương: TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu, huyện Tịnh Biên, Thoại Sơn, Tri Tôn, Chợ Mới, Châu Phú, An Phú, Phú Tân. Hiện đã có 6 xã, thị trấn đã qua 30 ngày từ khi công bố dịch, 1 phường đã qua 30 ngày nhưng lại tái phát dịch (phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên). Tổng số đàn heo đã tiêu hủy trên địa bàn tỉnh là 5.980 con (408.433kg), chiếm 5,75% tổng đàn còn lại và chiếm 4,61% tổng số heo tiêu hủy thuộc vùng VII.

G.K